ระบบลงทะเบียนออนไลน์
(Register Online)


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่าย BCC ECO ณ บ้านสัมมนา
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
จ.เพชรบุรี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโรงเรียน โครงการลด
เมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
   
 
 

Bangkok Christian College
35 Pramuan Rd.Silom Bangrak Bangkok 10500
Tel. 02-6371852  Email : bcc_christian@bcc1852.com