ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผู้อำนวยการ เยี่ยมชมการฝึกภาคสนาม
นศท. ณ เขาชนไก่
ชนะเลิศการประกวด Drum line
คุรุสดุดีปี 2555
สืบสานความเป็นไทย ร้อยใจ 160 ปี
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ สิงคโปร์
  ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด