รับสมัครสอบแซมชั้นเรียน ระดับ ม.1
 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา2556

-----------------------------------------------------------
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1
-----------------------------------------------------------
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4
-----------------------------------------------------------
รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2013)

-----------------------------------------------------------
รับรางวัลจากการแข่งขัน ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

-----------------------------------------------------------

  อ่านข่าวทั้งหมด