รับรางวัลชนะเลิศการแข่ง
DRUMLINE 2012 ประเภท Junior Division

    รับรางวัลเหรียญเงิน
ชีววิทยาโอลิมปิก  ระหว่าง
ประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
     ตัวแทนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   ฟุตบอล
Manchester Nike Premier
Cup 2012
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
   
 
 

Bangkok Christian College
35 Pramuan Rd.Silon Bangrak Bangkok 10500
Tel. 02-6371852  Email : bcc_christian@bcc1852.com