กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กิจกรรมค่ายผู้นำเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่22  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ ค่ายสถานอบรมคริสเตียน แบ๊บติสต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

มอบทุนการศึกษาฯ บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายศึกษาพัฒนาลูก BCC ครั้งที่ 14 "14 ปี ก้าวไกล ไปอาเซียน "ค่ายนิมมาณกลยุทธ ต.แชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

การแข่งประกวดวง DRUM LINE ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 8 ประเภท Junior Division

กิจกรรมวันแห่งความทรงจำ ณ ห้องประชุม อาคาร จอห์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เชิดชูเกียรติครูเกษียณ ปีการศึกษา 2555

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 21 มิถุนายน 2556 รอบที่4

 

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 21 มิถุนายน 2556 รอบที่3

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 20 มิถุนายน 2556 รอบที่4

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 20 มิถุนายน 2556 รอบที่3

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 19 มิถุนายน 2556 รอบที่4

 

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 19 มิถุนายน 2556 รอบที่3

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 18 มิถุนายน 2556 รอบที่4

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 18 มิถุนายน 2556 รอบที่3

สัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ True...Love " รักแท้....มีจริง"
จากคณะนักแสดง CCI คริสเตียน นิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย 17 มิถุนายน 2556

สัมนาโภชนาการสมวัย ณ ห้องประชุ่ม อาคาร จอห์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556

 

กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง โครงการ BCC 's Talent Show (The Voice in Christian ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น

งานเสวนา "กรุงเทพคริสเตียน เพียรลดเด็กอ้วน"

คลินิคฟุตบอล ค่ายศึกษาพัฒนาลูก BCC ครั้งที่ 14 " 14 ปี ก้าวไกล ไปอาเซียน " 2 - 8 ตุลาคม 2555 ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ค่ายศึกษาพัฒนาลูก BCC ครั้งที่ 14 " 14 ปี ก้าวไกล ไปอาเซียน " 2 - 8 ตุลาคม 2555 ณ ค่ายนิมมาณ- กลยุทธ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

ค่ายผู้นำเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ Thepine Resort จังหวัดปทุมธานี

สัมภาษณ์ คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียน รายการ Nike Premeir Cup ในรายการสถานีฟุตบอลไทย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนในโครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อลมหายใจ" ในรายการเรื่องเล่้าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3