ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อาคารบีซีซี 150 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-9020 ต่อ 417


     
  ชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภท ข

  07-07-51
  ชนะเลิศ Yamaha Asian Cup U-13 Football Thailand Qualifiers

  06-07-51
  ชนะเลิศฟุตบอล ซิโก้ ยูธคัพ จังหวัดขอนแก่น

  27/11/51- 2/12/51
  คัดตัวนักกีฬาฟุตบอลทุนโรงเรียน จจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  11-14/12/51