คว้ารางวัล Prime Minister’s Science Award 2020

ทีมโครงงานวิทยศาสตร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่ได้รับ 5 รางวัลจาก 6 รางวัลสูงสุดของสนามสุดท้ายการแข่งขันโครงงานระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ จากเวที Prime Minister’s Science Award 2020โดยนักเรียนได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รางวัลใหญ่ และอีก 2 special awards ซึ่งคัดเลือกจากโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในเวทีการประกวดระดับประเทศที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ มาประกวดร่วมกันเพื่อหาโครงงานที่สุดแห่งปี project of the year โดยรางวัลที่ได้รับทั้งหมดได้แก่

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคว้ารางวัล Project of thr year นับว่าเป็นรางวัลสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : นายเปรมินทร์ เลิศพงษ์ และนายสิรภพ ตั้งวรเกษม

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคว้ารางวัล Best of Category สาขากายภาพ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในสาขากายภาพของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายพชร โอฬารริกสุภัค และนายปฤณ จิตติพลังศรี

3. รางวัล special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคว้ารางวัล Innovation Award : นายเปรมินทร์ เลิศพงษ์ และนายสิรภพ ตั้งวรเกษม

4. รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคว้า NSM President Award : นายพชร โอฬารริกสุภัค และนายปฤณ จิตติพลังศรี

5. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award รางวัลครูผู้ส่งเสริมเยาวชน :คุณครูวนิดา ภู่เอี่ยม สร้างสถิติแห่งปี โรงเรียนแรกที่ได้รับรางวัลมากที่สุด รวม 5 รางวัลจาก 6 รางวัลสูงสุดในเวทีการประกวด Prime Minister’s Science Award ภายในปีเดียวกัน โรงเรียนแรกที่ได้รับรางวัล Project of the year และ NSM President Award จำนวน 2 ปีต่อเนื่องในปี2562 และปี2563 โรงเรียนที่มีครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมเยาวชนมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยคือครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ในปี 2560 และครูวนิดา ภู่เอี่ยม ในปี 2563

WordPress BCC - Powered by BCC