รางวัลชนะเลิศประเภทคันธนูโค้งกลับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย จากการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนนทกร ธำรงโชติคุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคันธนูโค้งกลับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย จากการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

WordPress BCC - Powered by BCC