รางวัล First Prize รุ่น Debut Talent

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายศุภกฤษณ์ พยัคฆโส

รางวัล First Prize รุ่น Debut Talent (อายุไม่เกิน 6 ปี)

จัดโดย WORLD PIANO TEACHERS ASSOCIATION, SINGAPORE
เป็นการแข่งออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2020

WordPress BCC - Powered by BCC