สมัครเข้าเรียนแซมชั้น ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

กรอกใบสมัครเข้าเรียนแซมชั้น ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หลักสูตรสามัญและหลักสูตร English Immersion Program ปีการศึกษา 2564 (คลิกที่นี่)

รายละเอียดการสมัครสอบแซมชั้นเรียน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดการสมัครสอบแซมชั้นเรียน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.2, ม.3, ม.5) / ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.3-ป.6)

รายละเอียดการสมัครสอบแซมชั้นเรียนหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (English Immersion Program) ระดับชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

WordPress BCC - Powered by BCC