รางวัล 3 เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เด็กชายเกรียงศักดิ์ คงสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ผลปรากฏว่า ได้รับ 3 เหรียญทอง จาก ผลัดฟรี 4×200 เมตร (ชาย) ผลัดฟรี 4×100 เมตร (ชาย)
และเดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย)

WordPress BCC - Powered by BCC