คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO 2019)

นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 International Mathematical Olympiad 2019 (IMO 2019) ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2019 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร ได้รับรางวัลดังนี้ นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองและ นายณฐนน เทอดไพรสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

WordPress BCC - Powered by BCC