ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับนายคิริน ศรังคะศิริ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

WordPress BCC - Powered by BCC