รางวัลเหรียญทอง สาขาคณิตศาสตร์ IMSO 2019

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562
International Mathematics and Science Olympiad 2019 (IMSO 2019)
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2019 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
รางวัลเหรียญทอง สาขาคณิตศาสตร์
เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม นักเรียนชั้น ม.1

WordPress BCC - Powered by BCC