รางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020

Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020
เด็กชายสมิต ไทรทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีม รุ่นอายุ 15 ปี จากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020 จัดโดย ZSPORTSGROP ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม2563 ณ ลาน Sub-Zero Ice Skate Club สาขาเมกะบางนา

WordPress BCC - Powered by BCC