การลงทะเบียนเรียน MIP ฝ่ายประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ออนไลน์)

คู่มือการลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

ข้อมูลรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (EIP)

ข้อมูลรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อมูลรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ : กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ของประถมศึกษา- เปิดระบบ วันศุกร์ที่ 30 ต.ค.63  เวลา 18.00 น.- ปิดระบบ วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.

WordPress BCC - Powered by BCC