ขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนที่พักอาศัย ณ คอนโด IDEO Sathorn – Thapra (ไอดีโอ สาทร- ท่าพระ) และ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ต Big Mountain ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับความร่วมมือให้นักเรียนงดมาโรงเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนที่พักอาศัย ณ คอนโด IDEO Sathorn – Thapra (ไอดีโอ สาทร- ท่าพระ)
และ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ต Big Mountain ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับความร่วมมือให้นักเรียนงดมาโรงเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
WordPress BCC - Powered by BCC