รางวัล Gold Medal และรางวัล Grand Award อันดับที่ 3

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

นายพชร โอฬารริกสุภัค
นายปฤณ จิตติพลังศรี

รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 (Popular Vote)
จากผลงาน Development of high precision long range forest restoration capsule mimicking the external structure of Water Caltrop for increasing economic value and sustainable conservation.

จากการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ เข้าแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในรายการ I-FEST 2020 Tunisia โดยจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ มีผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายกว่า 150 ผลงานทั่วโลก

WordPress BCC - Powered by BCC