รางวัล Gold Medal และรางวัล Bronze Medal

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

นายเปรมินทร์ เลิศพงษ์ และนายสิรภพ ตั้งวรเกษม
รางวัล Gold Medal จากผลงาน Decreasing Pest Activities of Rice Field Crab in the Paddy Field Ecosystem.

นายธนกร วงอารีย์
รางวัล Bronze Medal จากผลงาน The study of physical factors affecting habitats suitable for increasing growth and productivity of mussels for farmers.

จากการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ เข้าแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในรายการ I-FEST 2020 Tunisia โดยจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ มีผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายกว่า 150 ผลงานทั่วโลก

WordPress BCC - Powered by BCC