โล่พระราชทานจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (TYSF) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายเปรมินทร์ เลิศพงษ์ และนายสิรภพ ตั้งวรเกษม
รับรางวัลเหรียญทองสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีคะแนนรวมสูงสุด
ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษาคุณครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, คุณครูวนิดา ภู่เอี่ยม และคุณครูอดิเรก พิทักษ์

WordPress BCC - Powered by BCC