โล่พระราชทานจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (TYSF) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพชร โอฬารริกสุภัค และนายปฤณ จิตติพลังศรี

รับเหรียญทองสาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคะแนนรวมสูงสุด ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษาคุณครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, คุณครูวนิดา ภู่เอี่ยม และคุณครูอดิเรก พิทักษ์

WordPress BCC - Powered by BCC