รางวัล First Prize รายการ Piano League Piano Star International Competition 2020

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร

รางวัล First Prize รุ่น Professional Group II (Ages 13-15)

เป็นการแข่งขันออนไลน์ผ่าน Application Zoom ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

WordPress BCC - Powered by BCC