รางวัลความสามารถเหรียญทอง วงดุริยางค์

วงดุริยางค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญทอง จากการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย “Music and Marching Arts International 2019” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2019 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

WordPress BCC - Powered by BCC