ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล ยุวชนทีมชาติไทย

นายชวสิษฐ์ ภัทรพงศ์พลิน (ม.4) เด็กชายถิรวัฒน์ คำมา (ม.3) เด็กชายกฤตเมธ อมรรัตนอนันต์ (ม.3) และนายธนกร พานิชอัตรา (ม.3) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลยุวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2019 เมืองอูฟา สหพันธรัฐรัสเซีย

WordPress BCC - Powered by BCC