คณิตศาสตร์โลก (PMWC 2019)

เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา รายการ Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) ระหว่างวันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

WordPress BCC - Powered by BCC