การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 International mathematics and science Olympiad 2018 (IMSO 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561
International mathematics and science Olympiad 2018 (IMSO 2018)
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2018 ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับรางวัลเหรียญทอง (สาขาคณิตศาสตร์)
เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

WordPress BCC - Powered by BCC