คณิตศาสตร์นานาชาติรายการ ASMO International 2018

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ ASMO
International 2018 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

รางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และรางวัลเหรียญเงินประเภททีม
เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล (ป.5)

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล และถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม
เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ (ม.3)

รางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคลและถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม
เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ (ม.2)

รางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล และถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม
เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย (ม.2)

WordPress BCC - Powered by BCC