การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Challenge for Future Mathematicians (CFM 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Challenge for Future Mathematicians (CFM 2018)
ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2018 ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เด็กชายวชิรวัฒน์ อังคทะวานิช (ป.5) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล
และถ้วยรางวัล 1st runner up ประเภททีม รุ่น Middle Primary Division

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช (ม.1) ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล
และถ้วยรางวัล 2nd runner up ประเภททีมรุ่น Upper Primary Division

เด็กชายกฤตพล เมนอน (ม.3) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล รุ่น Junior High School

WordPress BCC - Powered by BCC