รับมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561
พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2018 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนักเรียนกลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ (จาวปลวก)
โรงเรียนกรุงเทพ- คริสเตียนวิทยาลัย ประกอบด้วย นายวศิน เธียรวุฒิ (ม.4) นายศิวกร ชาญชโลธร (ม.5)
และ นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (ม.5) ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

WordPress BCC - Powered by BCC