การแข่งขัน CANSAT ในรายการ THE 14 th NOSHIRO SPACE EVENT ประเภท Scientific

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีม “GAIA” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประกอบด้วย นายวาริช บุญสนอง, นายภวัต จ้อยจำรูญ, นายธีรธัช บรรณสารตระกูล 
อาจารย์อดิเรก พิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ที่ปรึกษาและประสานงาน)

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท อัลโตเบอร์รี่ จำกัด
เข้าร่วมการแข่งขัน CANSAT ในรายการ THE 14 th NOSHIRO SPACE EVENT ประเภท Scientific
ซึ่งเป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างเพื่อปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมและยานอวกาศจำลอง
ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2018 ณ เมือง อะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล BEST MISSION AWARD (selected by committee from enterprise)

สามารถนำเสนอผลการทดลองการปล่อย CANSAT และสรุป MISSION สำเร็จได้ทุกภารกิจที่ได้ตั้งใจเอาไว้
ทำให้เป็นที่ประทับใจของกรรมการ

WordPress BCC - Powered by BCC