การแข่งขันกอล์ฟกล้วยน้ำไทมูลนิธิ กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 20 Golf for Jungle 2018

การแข่งขันกอล์ฟกล้วยน้ำไทมูลนิธิ กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 20 Golf for Jungle 2018

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม (4สมัยติดต่อกัน)
นายณัฏฐ์ อินธาระ, นายสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล
นายสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคินการแข่งขันกอล์ฟกล้วยน้ำไทมูลนิธิ กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 20 Golf for Jungle 2018
“กอล์ฟ…เพื่อป่าแผ่นดินเกิด”  จัดโดย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2018 ณ สนามกอล์ฟ ไทยคันทรี คลับ

WordPress BCC - Powered by BCC