การแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship

จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2018 ณ สนามกอล์ฟ Cherry Valley CC ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ NJ Junior PGA Championship 
นายสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

WordPress BCC - Powered by BCC