การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ “The 13 th World Mathematical Olympiad World Final (WMO 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ “The 13 th World Mathematical
Olympiad World Final (WMO 2018)”
ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

WordPress BCC - Powered by BCC