รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้วยคะแนน 95.33 คะแนน
จากการประกวดวงดนตรีเครื่องลมวงเล็กระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

WordPress BCC - Powered by BCC