รับรางวัลชนะเลิศ วงดุริยางค์ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ วงดุริยางค์ระดับมัธยมศึกษา
รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
และรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
จากการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง Thailand Wind Ensemble Competition 2019
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 22 ธันวาคม 2562
จัดโดย สมาคมเมโลเดียน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

WordPress BCC - Powered by BCC