รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร Siriraj medical science contest 2019

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ ห้อง 52
นายณัชธฤต กิติทวีเกียรติ ห้อง 52
นายธีราธร คุ้มสุพรรณ ห้อง 52

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Siriraj medical science contest 2019
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทั้งนี้ นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ในการแข่งขันรอบคัดเลือกอีกด้วย

โดยมีอาจารย์ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นที่ปรึกษา

WordPress BCC - Powered by BCC