ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี 2563

นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ ผู้แทนสาขาชีววิทยา
เข้าร่วมการแข่งขัน IBO Challenge 2020
ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2563

นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์ ผู้แทนสาขาฟิสิกส์
เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปยุโรป European Physics Olympiad 2020 (EuPhO 2020) ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563

นายวศิน เธียรวุฒิ ผู้แทนสาขาเคมี
เข้าร่วมการแข่งขัน IChO 2020 (Remote Access Exam)
ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2563

นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา ผู้แทนสาขาคณิตศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขัน IMO 2020 (Virtual)
ระหว่างวันที่ 19 – 28 กันยายน 2563

นายณฐนน เทอดไพรสันต์ ผู้แทนสาขาคณิตศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขัน IMO 2020 (Virtual)
ระหว่างวันที่ 19 – 28 กันยายน 2563

WordPress BCC - Powered by BCC