ระเบียบการการรับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ขณะนี้ระบบเกิดความขัดข้อง การสแกน Barcode จาก “ใบชำระเงิน” ด้วย Mobile Application จะต้องรอ 1 วันทำการ จึงจะสามารถเลือกรอบเวลายื่นใบสมัครได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

WordPress BCC - Powered by BCC