BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

section-title

ข่าวประกาศ

วิชาการประถมศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568

อ่านรายละเอียด

BCC AMS

คู่มือการใช้งาน BCC AMS

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา หลักสูตรสามัญ และ EIP

กำหนดการสอนมัธยมศึกษาหลักสูตรสามัญและหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP)

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

การลงทะเบียนกิจกรรม กจต. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

ประกาศห้องเรียน Track/Minor/FE ภาคเรียนที่ 1/2567

อ่านรายละเอียด

วิชาการประถมศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

วิชาการประถมศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

ข่าวประกาศ

วันปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียด

งานการเงิน

ใบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

อ่านรายละเอียด

งานการเงิน

BCC-AMS บริการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอื่นๆ

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ขอข้อมูลเพื่อการติดต่อสำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ BCC ECM

อ่านรายละเอียด

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2566

อ่านรายละเอียด

ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการศึกษาในอนาคต

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนของบีซีซีได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและต่อเนื่องสอดคล้องมาสู่ระดับมัธยมศึกษา โดยมีทิศทางและเป้าหมายทางการศึกษาที่สามารถไว้วางใจกับการพัฒนาหลักสูตร ที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ

โดยหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ หลักวิธีคิดตามสาขาวิชาทักษะสำคัญของสาขาวิชา ตอบสนองกระแสการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง

วิดีโอโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

in 1852

ค.ศ. 1852 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbiterian) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชานุญาตให้คณะมิชชันซื้อที่ดิน 2 แปลงคือที่ตำบลกุฎีจีน หลังวัดแจ้ง และตำบลสำเหร่ และได้ตั้งโรงเรียนเป็นแห่งแรก ณ ตำบลกุฎีจีน โดยจ้างเด็กมาเรียนวันละเฟื้อง (12 สตางค์) มีซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียนเป็นผู้สอน ในตอนนั้นมีเยาวชนจีนเพียง 8 คนเท่านั้นที่สมัครเป็นนักเรียน

1892

ค.ศ. 1892 ท่านอาจารย์จอห์น.เอ.เอกิ้น เห็นว่าการที่ต้องบริหารงานเป็นสองฝักสองฝั่งเช่นนี้ย่อมสิ้นเปลืองแรงงาน และไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด ท่านจึงตัดสินใจยกเลิกกิจการที่กุฎีจีนเสีย และมุ่งหน้าปรับปรุงกิจการส่วนรวมของหมู่คณะ คือดำเนินการบริหารที่สำเหร่แต่เพียงด้านเดียวท่านได้แสดงถึงความเสียสละ อย่างยิ่ง โดยทุ่มเททุนส่วนตัวของท่านที่สะสมไว้เพื่อ "บากกอกคริสเตียนไฮสกูล"

1900

ค.ศ. 1900 ทางคณะมิชชันนารีเล็งเห็นว่า หากจะขยายการศึกษาให้กว้างไกลออกไปแล้ว ที่ดินตรงตำบลสำเหร่ไม่เหมาะสม จึงมุ่งหมายไปยังที่ดินแปลงใหม่ ณ ฝั่งชายแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นฝั่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันและในที่สุดก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณ ถนนประมวญ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก และสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นใหม่เรียกนามว่า "กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล"

BCC

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ประกอบไปด้วยหอธรรม อาคารอารีย์ เสมประสาท อาคาร 2 อาคารสิรินาถ อาคารบีซีซี 150 ปี สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาคารจอห์น เอ เอกิ้น ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 ชั้นและชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ชั้น 12 เป็นหอประวัติศาสตร์โรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน