BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

section-title

ข่าวประกาศ

วิชาการมัธยม/EIP มัธยมศึกษา

ตารางสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคปกติและEIP

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ EIP

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการประกวดราคา โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Display Monitor

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการประกวดราคา โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Interactive Whiteboard

อ่านรายละเอียด

ประถมศึกษา

ระเบียบการการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับเปิดเรียนแบบ On-site)

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ทดลองเปิดเรียนสถานการณ์ปกติ (On-site)

อ่านรายละเอียด

มัธยมศึกษา

ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

อ่านรายละเอียด

คู่มือการใช้งาน Mobile BCC-AMS ( สำหรับผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน Mobile App BCC-AMS สำหรับผู้ปกครอง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

อ่านรายละเอียด

ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการศึกษาในอนาคต

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนของบีซีซีได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและต่อเนื่องสอดคล้องมาสู่ระดับมัธยมศึกษา โดยมีทิศทางและเป้าหมายทางการศึกษาที่สามารถไว้วางใจกับการพัฒนาหลักสูตร ที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ

โดยหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ หลักวิธีคิดตามสาขาวิชาทักษะสำคัญของสาขาวิชา ตอบสนองกระแสการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง

วิดีโอโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

in 1852

ค.ศ. 1852 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbiterian) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชานุญาตให้คณะมิชชันซื้อที่ดิน 2 แปลงคือที่ตำบลกุฎีจีน หลังวัดแจ้ง และตำบลสำเหร่ และได้ตั้งโรงเรียนเป็นแห่งแรก ณ ตำบลกุฎีจีน โดยจ้างเด็กมาเรียนวันละเฟื้อง (12 สตางค์) มีซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียนเป็นผู้สอน ในตอนนั้นมีเยาวชนจีนเพียง 8 คนเท่านั้นที่สมัครเป็นนักเรียน

1892

ค.ศ. 1892 ท่านอาจารย์จอห์น.เอ.เอกิ้น เห็นว่าการที่ต้องบริหารงานเป็นสองฝักสองฝั่งเช่นนี้ย่อมสิ้นเปลืองแรงงาน และไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด ท่านจึงตัดสินใจยกเลิกกิจการที่กุฎีจีนเสีย และมุ่งหน้าปรับปรุงกิจการส่วนรวมของหมู่คณะ คือดำเนินการบริหารที่สำเหร่แต่เพียงด้านเดียวท่านได้แสดงถึงความเสียสละ อย่างยิ่ง โดยทุ่มเททุนส่วนตัวของท่านที่สะสมไว้เพื่อ "บากกอกคริสเตียนไฮสกูล"

1900

ค.ศ. 1900 ทางคณะมิชชันนารีเล็งเห็นว่า หากจะขยายการศึกษาให้กว้างไกลออกไปแล้ว ที่ดินตรงตำบลสำเหร่ไม่เหมาะสม จึงมุ่งหมายไปยังที่ดินแปลงใหม่ ณ ฝั่งชายแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นฝั่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันและในที่สุดก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณ ถนนประมวญ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก และสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นใหม่เรียกนามว่า "กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล"

BCC

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ประกอบไปด้วยหอธรรม อาคารอารีย์ เสมประสาท อาคาร 2 อาคารสิรินาถ อาคารบีซีซี 150 ปี สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาคารจอห์น เอ เอกิ้น ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 ชั้นและชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ชั้น 12 เป็นหอประวัติศาสตร์โรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

WordPress BCC - Powered by BCC