ผลรางวัลการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

ดช.ศิริพงษ์ มีสติ ขอรายงานผลการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2019
—รุ่น U10 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
—รุ่น U8 รางวัลเหรียญทองแดงรายการ 2019 AYHL in Kunming (Asia Youth Ice Hockey League)

ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน รางวัลเหรียญทอง รุ่น u10รายการ 2019 AYHL in Kunming (China) รุ่น 11 ปี  U10 2008-2009 ทีม Ultimate Warriors (BKW)
ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน รางวัลเหรียญทอง รุ่น u10 รายการ 2019 AYHL in Kunming (China) รุ่น 11 ปี  U10 2008-2009 ทีม Ultimate Warriors (BKW)
ด.ช. ธีธารณ์ธรรม  เหลืองอ่อน ป2/10 41640 รางวัลเหรียญทองแดง รุ่น U8 รายการ 2019 AYHL in Kunming ( China) ( Asia Youth Ice Hockey League) รุ่น 9 ปี U10 2010-2011 ทีม Silver Monster (Taipei)

WordPress BCC - Powered by BCC