การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International Olympiad in Informatics 2018 (IOI 2018)

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561
International Olympiad in Informatics 2018 (IOI 2018)
ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2018 ณ เมืองสึกุบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลเหรียญทองแดง 
นายจิรายุ บูรพาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

WordPress BCC - Powered by BCC