การแข่งขัน 2018 Phuket Ice Hockey Tournament

การแข่งขัน 2018 Phuket Ice Hockey Tournament ระหว่างวันที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2018 ณ จังหวัดภูเก็ต

รางวัลชนะเลิศ รุ่น U13 
เด็กชายสมิต ไทรทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (สังกัดทีม CanstarRangers) 

WordPress BCC - Powered by BCC