การแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 26 และ 28-29 กรกฎาคม 2018 ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
วง BCC Junior Band (ระดับประถมศึกษา) ได้รับรางวัลเหรียญเงินและ วงดุริยางค์ (ระดับมัธยมศึกษา)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลงจากการแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 26 และ 28-29 กรกฎาคม 2018
ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

WordPress BCC - Powered by BCC