การประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย นอกจากนี้ เด็กชายสิปปกร หิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล กรับดีเด่น

WordPress BCC - Powered by BCC