เข้าร่วมการประกวดรายการ South East – Asia Music Education music Exchange (SEAMEX 2018)

วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดรายการ
South East – Asia Music Education music Exchange (SEAMEX 2018)
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2018 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วง BCC Wind Ensemble
ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง Division Class: Wind Band (Middle/High School)

วง BCCJunior Band
ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน
Division Class: Wind Band (Primary/ElementarySchool)

วง BCC String Ensemble
ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองแดง Division Class : String Orchestra

WordPress BCC - Powered by BCC